روز معلم مبارک

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۹:۴۴ کد : ۱۶۳۴ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۵۷۶
معلم عزیر! آن زمان که پای درست می نشستم و تو الفبای عشق را به من می آموختی، دلم از گوهر کلمات خالی بود؛ تو مرا سرشار از واژه های روشن می کردی. سال هاست که از آن لحظه های شیرین می گذرد، ولی هنوز یاد و نامت در دلم زنده است. آن زمان ها برایم از دانایی می گفتی و محبت را به من می آموختی. من در سایه سار وجودت پیش می رفتم و قدم از قدم برمی داشتم، تو بودی که دست مرا گرفتی تا در پرتگاه و لغزش گاه های زندگی نیفتم. من امروز به احترام نامت قیام می کنم و در زلال کلماتت رها می شوم و حدیث زندگی را با تو مرور می کنم. می خواهم به آسمان بال بگشایم و نامت را بر صحیفه آبی اش حک کنم.

نظر شما :