اخبار تصویری - آرشیو

برگزاری جلسه بررسی نظام موضوعات پژوهشی تدوین شده در حوزه سلامت در واحد
برگزاری جلسه بررسی نظام موضوعات پژوهشی تدوین شده در حوزه سلامت در واحد

برگزاری جلسه بررسی نظام موضوعات پژوهشی تدوین شده در حوزه سلامت در واحد

امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ جلسه ای با عنوان تدوین نظام موضوعات پژوهشی در حوزه سلامت درپی امضای تفاهم نامه همکاری بین واحد تهران غرب و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی درحوزه سلامت با حضور علی اکبری، مشاور محمد مهدی طهرانچی رییس دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران ، حمید رضا رحیمی معاون پژوهش و فناوری واحد ، روسای دانشکده های واحد تهران غرب و واحد علوم پزشکی تهران، رییس اداره ارتباط با صنعت و رییس مرکز تحقیقات سلامت و روان واحد درسالن جلسات ساختمان اداری قلهک برگزار شد.

ادامه مطلب