اخبار - آرشیو

شروع به کار مرکز رشد "فناوری حسگرها و عملگرها" در واحد

شروع به کار مرکز رشد "فناوری حسگرها و عملگرها" در واحد

بر اساس اعلام حمیدرضا رحیمی معاون پژوهش و فناوری واحد، مجوز فعالیت اولیه مرکزرشد واحدهای فناور واحد تهران غرب با عنوان "فناوری حسگرها و عملگرها" صادر شده است. در متن این مجوز آمده است: "نظر به تفاهم نامه فیمابین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری و راهبردی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۹۶/۰۷/۰۲ موافقت اولیه مراکز رشد واحدهای فناور با رویکرد غالب تخصصی با عنوان "فناوری حسگرها و عملگرها" به آن واحد دانشگاهی اعطا می شود."

ادامه مطلب