اخبار تصویری

کارگاه آموزشی نرم افزار  Tora / Topsis

کارگاه آموزشی نرم افزار Tora / Topsis

به مناسبت هفته پژوهش ( 24 تا 28 آذرماه 1395) برگزار می گردد : کارگاه آموزشی نرم افزار Tora / Topsis تاریخ برگزاری : 24 /9/ 95 از ساعت 11 تا 16 مکان : دانشکده مدیریت – سالن اجتماعات

ادامه مطلب