معاون دانشکده

تعداد بازدید:۵۳۶۱
 
 
 نام و نام خانوادگی: ژاله ابراهیمی نژاد
 سمت: معاون دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
صفحه شخصی:کلیک کنید
روزهای حضور: هر روز بجز سه شنبه از ساعت 7:30 الی 15