کارکنان آموزش

تعداد بازدید:۶۰۸۳
 نام و نام خانوادکی:خانم خدامی
 سمت: رییس اداره آموزش
 تلفن: 88385784-021
 

 نام و نام خانوادکی: آقای احمدی
 سمت: کارشناس آموزش و ثبت نام
 تلفن: 88385784-021
 
 

 نام و نام خانوادکی:آقای قربانلو
 سمت: کارشناس گروه مدیریت بازرگانی/کسب و کار
 
 

 نام و نام خانوادکی:  خانم خوبان
 سمت: کارشناس آموزش و امتحانات
 
 

 نام و نام خانوادکی: آقای جلالی شاکر
 سمت: کارشناس گروه مدیریت دولتی و مدیریت امور گمرکی
 
 

 نام و نام خانوادکی: آقای کشمیر
 سمت: کارشناس آموزش و بایگانی
 
 

 نام و نام خانوادکی: خانم مجد متین 
 سمت: کارشناس گروه جهانگردی و هتلداری
 
 
 نام و نام خانوادکی: آقای رحمانی
 سمت: کارشناس گروه محیط زیست
 
 
 نام و نام خانوادکی: خانم خدامی
 سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
 
 
 نام و نام خانوادکی: آقای قنبرلو
 سمت: کارشناس امور کلاسها