رشته مدیریت تکنولوژی

تعداد بازدید:۱۱۶۴

دوره مدیریت تکنولوژی یکی از دوره های تحصیلات تکمیلی است که هدف از تشکیل این دوره

توسعه و گسترش توانائیها و قابلیتهای نیروی انسانی برای مدیریت تکنولوژی از طریق آموزش و تربیت نیروهای گزینش شده .

-تربیت متخصص برای واحد های صنعتی و اقتصادی کشور جهت استفاده بهینه از توانائیها و پتانسیلهای علمی و تکنولوژی کشور در زمینه انتخاب و انتقال و جذب و توسعه سریع  تکنولوژی ها ، انجام نوآوری های بهینه  وایجاد محصول و فرآیندهای نو با هدف رقابت در بازار های جهانی و تقویت و توسعه همکاری های فنی تکنولوژی میان کشورهای در حال توسعه در منطقه ESCAP