رشته محیط زیست

تعداد بازدید:۲۸۳۷

 

  • مقطع کارشناسی ارشد:

 

  • مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

هدف این رشته ارائه روشی هدفمند بر پایه استانداردهای موجود است؛ برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست به طور دقیق تعیین و به طور موثر حذف یا کنترل می شوند.

  • مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

در این رشته، طیف گسترده ای از مسائل مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. این مسائل شامل آثار مستقیم ناشی از حوادث مانند خسارات جانی و مالی و نیز آثار غیر مستقیم مانند آثار بلند مدت محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی می باشد.

  • مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست

متخصصین در این رشته می توانند به طراحی و اجرای طرح های عمرانی متناسب با ظرفیت و توان محیط زیست پرداخته و با آگاهی از وضعیت محیط زیست هر منطقه با انتخاب مناسب ترین گزینه، پیامدهای منفی طرح های عمرانی بر محیط را به حداقل برسانند.

  • مهندسی محیط زیست- منابع آب

با توجه به توسعه روز افزون صنعت، کشاورزی و رشد سریع جمعیت کشورو همچنین اقلیم خشک و نیمه خشک کشور، نیاز به حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی امری ضروری است. متخصصین این رشته می توانند در شناسایی آلاینده های منابع آب و پیامدهای آن بر سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست موثر باشند.

  • علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی های محیط زیست

با توجه به حرکت سریع در جهت توسعه در حوزه های مختلف، رشد جمعیت و محدودیت منابع و پیامدهای محیط زیستی متعدد، متخصصین ان رشته می توانند با ارزیابی،  برنامه ریزی، مدیریت و پایش فعالیت های مختلف، در جهت حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع و توسعه پایدار مفید و موثر باشند.

 

 

  • مقطع دکتری:

 

  • علوم و مهندسی محیط زیست

در راستای حرکت به سوی اهداف توسعه پایدار، وجود افراد متخصص که بتوانند در سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست همچنین اجرا و پایش طرح ها و پروژه ها مشارکت داشته باشند امری ضروری است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان بازوی علمی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی عمل نمایند.

  • مهندسی محیط زیست آلودگی هوا

با توجه به اصل پنجاه قانون اساسی کشور در خصوص لزوم حفاظت از محیط زیست و همچنین رشد روز افزون شهرها و مراکز صنعتی و به طبع آن افزایش چشمگیر آلودگی هوا در کلان شهرها و مباحث مرتبط با تغییر اقلیم و پیامدهای محیط زیستی آن، متخصصین این رشته می توانند در بهبود وضع حاضر مفید و موثر باشند.

  • مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب

توسعه صنعت و کشاورزی، رشد جمعیت و توسعه شهر نشینی، محیط زیست را با مشکل جدی انواع فاضلابها و همچنین آلودگی آب مواجه نموده است. فاضلابها، خاک و منابع آب سطحی و زیر زمینی را آلوده می کنند و پتانسیل ایجاد انواع آلودگی ها و بیماری ها را دارند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در بخش طراحی و اجرا مشغول به کار شوند.