مدیریت بازرگانی

تعداد بازدید:۳۲۸

مدیر گروه: خانم دکتر خدایاری

کارشناس گروه: آقای قربانلو

چارت دروس مقطع کارشناسی: کلیک کنید

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد: کلیک کنید