مدیریت هتلداری

تعداد بازدید:۱۷۳

مدیر گروه: آقای دکتر نصیری

کارشناس گروه: خانم مجد متین

چارت دروس : کلیک کنید