مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد بازدید:۱۶۹

مدیر گروه: خانم دکتر خدایاری

کارشناس گروه: خانم صفوی

چارت دروس مقطع کارشناسی: کلیک کنید

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد: کلیک کنید