رشته مدیریت هتلداری

تعداد بازدید:۹۰

معرفی رشته هتلداری:
در چند دهه اخیر با توجه به افزایش سریع طبقه متوسط و صنایع خدماتی و البته توجه کشورها به توسعه پایدار،میزان مسافرتها افزایش یافته و درآمد قابل توجهی در حوزه گردشگری و هتلداری ایجاد شده است.ازطرفی این دو حوزه ظرفیت اشتغال زایی فوق العاده ای دارند که با توجه به تنوع گردشگری مثل فرهنگی،مذهبی،گردشگری
سلامت و...طبیعتا تعداد مسافران زیاد تره شده و ساخت مکانهای اقامتی و استخدام نیروی انسانی آموزش دیده در دستور کار هتلها و مراکز اقامتی قرار گرفته است.
دروس رشته هتلداری:
بیشتر دروس رشته هتلداری نیز مثل گردشگری تخصصی میباشد که برای مثال عبارت هستند از:
هتلداری نوین،کارآفرینی هتل،بازاریابی،استانداردهای بین المللی هتلداری،اقتصاد گردشگری،آشپزی،قنادی،خانه داری،خدمات رستوران،پذیره،زبان انگلیسی و زبان فرانسه و....
بازار کار رشته هتلداری:
با توجه به مطالب فوق یکی از بازارهای به سرعت رو به گسترش اشتغال و درآمدزایی هتلداری و گردشگری است که پیوند ناگسستنی با هم دارند.البته بدیهی است پس از کنترل پاندمی کرونا یکی از کسب و کارهای پررونق هتلداری خواهد بود.ازطرفی کارآفرینان و صاحبان هتلها و مراکز اقامتی به دنبال استخدام افراد کارامد،علاقه مند و البته دارای تحصیلات مرتبط هستند لذا تحصیل در رشته هتلداری امکان اشتغال و حتی کارآفرینی مناسب ایجاد خواهد کرد.