مدیران گروه

تعداد بازدید:۱۴۳

خانم دکتر خدایاری مدیر گروه رشته های مدیریت بیمه, مدیریت کسب و کار, مدیریت بازرگانی و مدیریت امور بانکی

روزهای حضور: شنبه و دوشنبه از ساعت 8 الی 14

 

 

 

 

 

 

خانم دکتر سعیدی مدیر گروه رشته مدیریت دولتی

روزهای حضور: یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 14

 

 

 

 

 

آقای دکتر نصیری مدیر گروه رشته های مدیریت هتلداری و مدیریت گردشگری

روزهای حضور: شنبه,یکشنبه و دوشنبه از ساعت 9 الی 14

 

 

 

 

 

خانم دکتر بنی سی مدیر گروه رشته های مدیریت امور صنعتی, مدیریت گمرک و مدیریت آموزشی

روزهای حضور: سه شنبه و چهار شنبه از ساعت 8 الی 14