سخن هفته

تعداد بازدید:۸۲

مدیریت، در واقع مدیریت زمان
مدیریت شغل
مدیریت زندگی
و مدیریت خودتان است.
برایان تریسی